Juridische hulp binnen de overheid

Advocatenkantoor Sneek kan u ook juridisch bijstaan bij kwesties binnen de overheid. Dreigt er een (onterecht) ontslag of wilt u juist weten wat uw rechten en plichten zijn als werkgever? We kunnen helpen en adviseren aan zowel werkgevers- als werknemerszijde. We hebben ruime ervaring in het optreden in geschillen over de uitleg en toepassing van cao’s, wachtgeldregelingen, ontslagzaken, arbeidsgeschillen en andersoortige geschillen in deze sector. Het ambtenarenrecht kent een geheel andere wijze van procederen en adviseren dan het reguliere arbeidsrecht en vergt dus de nodige kennis en expertise.

Proces binnen het ambtenarenrecht

Is er een ontslagbesluit door uw werkgever genomen? Dan volgt er een periode waarin u bezwaar kunt maken. Ambtenarenzaken komen in eerste instantie bij een bezwarencommissie terecht en vervolgens bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De kantonrechter doet dus, in tegenstelling tot het arbeidsrecht, geen uitspraken in ambtenarenzaken.

Woont u in de regio Sneek en wilt u meer weten over het ambtenarenrecht of over onze diensten op dit gebied? U kunt bij ons kantoor terecht voor advisering en het voeren van procedures binnen dit rechtsgebied. We kunnen zowel werknemers als werkgevers binnen de overheid helpen bij conflicten op de werkvloer of voor deskundige adviezen. We helpen u graag!